Aktuálně
aktuality našeho prostoru

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky (dále též jako "OSZSP") zveřejnil dopis předsedkyně OSZSP paní Bc. Dagmar Žitníkové ze dne 16.8.2018 adresovaný předsedovi vlády ČR panu Ing. Andreji Babišovi. Tímto dopisem informuje paní předsedkyně OSZSP předsedu vlády ČR o rozhodnutí výkonné rady odborového svazu vyhlásit stávkovou...

Odborná společnost Gratia futurum 913 dojednala s Revírní bratrskou pokladnou podmínky úhrad ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb na rok 2018. Příslušný úhradový dodatek je Revírní bratrskou pokladnou v současné době distribuován jednotlivým poskytovatelům a Gratia futurum 913 si vyžádala vysvětlení některých ujednáních...

Ve čtvrtek 25. ledna 2018 přivítalo Statutární město Plzeň druhou konferenci poskytovatelů pobytových sociálních služeb pořádané odbornou společností Gratia futurum 913. Akce se konala v prostorách restaurace "Na Spilce" Plzeňského pivovaru pod záštitou náměstkyně primátora pro školství a sociální věcí města Plzně paní Bc. Evy Herinkové, která...

Dne 15.9.2017 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 290/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.