Aktuálně
aktuality našeho prostoru

Odborná společnost Gratia futurum 913 dojednala s Revírní bratrskou pokladnou podmínky úhrad ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb na rok 2018. Příslušný úhradový dodatek je Revírní bratrskou pokladnou v současné době distribuován jednotlivým poskytovatelům a Gratia futurum 913 si vyžádala vysvětlení některých ujednáních...

Ve čtvrtek 25. ledna 2018 přivítalo Statutární město Plzeň druhou konferenci poskytovatelů pobytových sociálních služeb pořádané odbornou společností Gratia futurum 913. Akce se konala v prostorách restaurace "Na Spilce" Plzeňského pivovaru pod záštitou náměstkyně primátora pro školství a sociální věcí města Plzně paní Bc. Evy Herinkové, která...

Dne 15.9.2017 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 290/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Odborná společnost Gratia futurum 913, nikoliv v roli iniciátora podání k Ústavnímu soudu ČR, se zájmem sledovala vývoj soudního sporu vedeného mezi pobytovým zařízením sociálních služeb (dále jen "PZSS") a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR (dále jen "VZP"), jehož počátek se datuje od roku 2012.