Gratia futurum 913
měníme pozici sociálních služeb ve financování zdravotní péče

Odborná společnost

Gratia futurum 913 - pro budoucnost odbornosti 913

Odborná společnost byla založena 16.prosince 2015. Sdružuje zástupce právnických osob - poskytovatelů sociálních služeb a zároveň jednotlivce, jimž situace v oblasti financování zdravotní péče v sociálních službách není lhostejná. Jejím cílem je přispět k narovnání podmínek financování zdravotní péče v pobytových sociálních službách.

Do tzv. úhradové vyhlášky na rok 2016 byla zařazena odbornost 913 a to i přes zamítavé stanovisko Legislativní rady vlády ČR. Systém financování zdravotní péče je obecně velmi komplikovaný a veřejnosti obtížně předatelný. Takovýto stav umožňuje situaci ohýbat a dezinterpretovat. Financování zdravotní péče v sociálních službách je již od roku 2007 spojeno s mnoha spory, smírčími jednáními a hledáním řešení. Svým způsobem je zařazení odbornosti 913 do úhradové vyhlášky "řešením", jenže velmi nepromyšleným a ve stávajícím formátu významně diskriminující.

Založení společnosti otevírá prostor ke spojení zástupců, kteří se k řešení této situace připojují a hledají cesty k řešení. Našim cílem je jednat s odpovědnými zástupci institucí, vést odbornou a konstruktivní diskusi a ve finále dosáhnout na změnu systému, který vnímáme jako nedostatečný. Cílem je změna v postavení poskytovatelů (zvláštní ambulantní péče) sociálních služeb a narovnání podmínek ve financování zdravotní péče napříč celým systémem.