Aktuálně
aktuality našeho prostoru

Dne 15.9.2017 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 290/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Odborná společnost Gratia futurum 913, nikoliv v roli iniciátora podání k Ústavnímu soudu ČR, se zájmem sledovala vývoj soudního sporu vedeného mezi pobytovým zařízením sociálních služeb (dále jen "PZSS") a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR (dále jen "VZP"), jehož počátek se datuje od roku 2012.

První konference odborné společnosti Gratia futurum 913 se uskutečnila ve čtvrtek 15. června na dobříšském zámku. Konference se zúčastnilo celkem 110 zástupců domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem z celé České republiky, kteří diskutovali o aktuálních problémech i novinkách v legislativě upravující fungování pobytových zařízení...