Výstupy 4. konference společníků GF913 v Havlíčkově Brodě

01.02.2019

Ve středu 30. ledna 2019 přivítalo město Havlíčkův Brod již čtvrtou konferenci poskytovatelů pobytových sociálních služeb, kterou pořádala odborná společnost Gratia futurum 913 a vedení Domova pro seniory Havlíčkův Brod v čele s jeho ředitelkou paní Hanou Hlaváčkovou.

Záštitu nad konferencí převzal první náměstek hejtmana Kraje Vysočina pan Pavel Franěk a starosta města Havlíčkův Brod a senátor pan Jan Tecl. Na úvod přivítala účastníky konference radní města pro sociální služby paní Ivana Štrossová. Na konferenci se dostavila také zástupkyně za Kraj Vysočina a zřizovatele zdejšího domova seniorů paní Táňa Křížová. Celá akce se uskutečnila v prostorách historické Staré radnice města Havlíčkův Brod. 

Konference se zúčastnilo přes 160 zástupců domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem z celé České republiky. Zájem o konferenci byl však mnohem vyšší, pořadatelé z kapacitních důvodů nemohli několik desítek zájemců uspokojit. Stále se zvyšující počet účastníků takovýchto setkání, ale i poptávka po informacích, pomoc s jednáním se zdravotními pojišťovnami i orientací v legislativní problematice tohoto oboru napříč celou republikou vypovídá o potřebě tyto věci aktivně a společně řešit. 

Mezi přednášejícími, kteří na konferenci vystoupili, byli nejen představitelé odborné společnosti Gratia futurum 913, ale také místopředsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Bc. Jana Hnyková, Prof. MUDr. Luboš Sobotka nebo předseda Společnosti lékařů a zdravotníků ČLS JEP MUDr. Petr Bouzek.

V rámci hlavního dopoledního programu hovořil hned v úvodu pan Radek Žádník na téma Podmínek úhrad na rok 2019 pro PZSS. Pan Petr Boťanský si pak slovo převzal a věnoval se problematice Navýšení bonifikačních bodů za nepřetržitý provoz a Bonifikačních dodatků VZP za ošetřovatelsky náročné pacienty. Následnou diskuzi k dopolednímu bloku rozpoutaly nejen dotazy k samotné bonifikaci, ale také obsah průvodních dopisů aktuálně rozesílaných s návrhy úhradových dodatků od VZP. 

Místopředsedkyně OSZSP ČR Bc. Jana Hnyková vystoupila s tématem Nedostatku lékařů, sester a pečovatelů, jejich odměňování a vzdělávání. Dle očekávání tato část konference vzbudila u posluchačů velký zájem a mnoho dotazů. Stejně tak tomu bylo i u dalšího bodu konference, který se týkal Praktické sestry v PZSS jako nositele výkonů, kterému se věnoval právník Mgr. Petr Jirásek s MUDr. Liborem Světem, kteří společně otevřeli také téma připravované změny výkonů odbornosti 913.

Závěrečný blok přednášek se věnoval v první řadě problematice Fyzioterapie a nutrice v PZSS, o které hovořil Prof. Luboš Sobotka a MUDr. Petr Bouzek. Na programu konference pak nechybělo ani téma GDPR v PZSS a sektorový kodex MPSV, kterému se věnoval Ing. Jan Dolanský

Pro zájemce z řad účastníků konference byl připraven doprovodný program, který nabízel hned několik možností využití volného času. Největší zájem vzbudila možnost prohlídky úplně nové, ještě nevybavené a nezkolaudované budovy nového domova pro seniory v Havlíčkově Brodě a místního pivovaru.

Následující den, ve čtvrtek 31. ledna 2019, se pak už tradičně uskutečnilo dopolední jednání společníků GF 913. I toto setkání proběhlo za velkého zájmu a s velmi aktivní účastí, věcných příspěvků, dotazů a příkladů z praxe. Sdílení názorů a zkušeností ukázalo, jak důležité je společné setkávání, vzájemná podpora, komunikace a hlavně aktivní jednání, řešení i celkový přístup. 

Co je odborná společnost Gratia futurum 913?

GF 913 je profesním sdružením poskytovatelů pobytových sociálních služeb. Založena byla v roce 2015 a sdružuje právnické osoby - poskytovatele sociálních služeb a odborníky z řad fyzických osob. Cílem tohoto sdružení je jednat s odpovědnými zástupci institucí, vést odbornou a konstruktivní diskuzi a ve finále dosáhnout na změnu systému, která zlepší postavení poskytovatelů sociálních služeb a narovná podmínky ve financování zdravotní péče napříč celým systémem.

V závěrečné diskuzi jasně vyplynuly HLAVNÍ CÍLE GF 913 PRO ROK 2019:

  • Připravit návrh novely seznamu zdravotních výkonů týkající se činností praktické sestry.
  • Zlepšení podmínek úhrad s VZP na rok 2020.
  • Podílet se na obnovení poskytování