Úhradový dodatek na rok 2018 s Revírní bratrskou pokladnou

13.05.2018

Odborná společnost Gratia futurum 913 dojednala s Revírní bratrskou pokladnou podmínky úhrad ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb na rok 2018. Příslušný úhradový dodatek je Revírní bratrskou pokladnou v současné době distribuován jednotlivým poskytovatelům a Gratia futurum 913 si vyžádala vysvětlení některých ujednáních v něm obsažených. Text odpovědi v této věci tímto dáváme na vědomí členům Gratia futurum 913 (viz příloha). V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na e-mailu: gratiafuturum913@gmail.com.

Úhradový dodatek 2018 - doplnění.