Přelomové rozhodnutí Ústavního soudu

20.12.2016

Dnes Ústavní soud vyhověl ústavní stížnosti, kterou podepsalo 24 senátorů v čele s panem senátorem Jiřím Čunkem a k níž byla připojena ústavní stížnost podepsaná 15 senátory v čele s panem senátorem MUDr. Přemyslem Sobotkou, ve věci zrušení vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016, a to konkrétně ve slovech "a e)" obsažených v ustanovení § 4 odst. 2 a v její příloze č. 1 v části B) bod 2. písm. b). Právní názor, že odbornost 913 nemá být regulována tzv. úhradovou vyhláškou byl tedy Ústavním soudem potvrzen. Celý text nálezu Pléna Ústavního soudu ke stažení.