Navýšení platů zdravotních sester u lůžka

30.06.2017

Předseda vlády ČR učinil veřejný příslib navýšení zvláštního příplatku o 2.000,- Kč všem zdravotním sestrám u lůžka ve třísměnném nebo nepřetržitém režimu a současně slíbil zaměstnavatelům toto navýšení v letošním roce kompenzovat formou dotačního programu. Tento program se však vztahuje pouze na registrovaná zdravotnická zařízení, pobytová zařízení sociálních služeb o tuto dotaci žádat nemohou. Slib vysokého ústavního činitele tedy zůstal zčásti nesplněn a těmi, kteří se tím cítí poškozeni, jsou (opět) pobytová zařízení sociálních služeb a jejich zdravotní sestry.

Odborná společnost Gratia futurum 913 považuje postup vlády ČR v této věci za nesprávný a diskriminační. Proto jsme v této věci již oslovili dopisem předsedu vlády ČR pana Bohuslava Sobotku, předsedkyni Asociace krajů ČR a hejtmanku Karlovarského kraje Janu Vildumetzovou a předsedu Komise AK ČR pro zdravotnictví a hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka. V této věci jsme ke společnému postupu vyzvali také paní předsedkyni Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR paní Dagmar Žitníkovou a prezidenta APSS ČR a Unie zaměstnavatelských svazů Jiřího Horeckého.

Bližší informace zde