Ohlédnutí za konferencí zdravotních a sociálních služeb v Plzni

26.01.2018

Ve čtvrtek 25. ledna 2018 přivítalo Statutární město Plzeň druhou konferenci poskytovatelů pobytových sociálních služeb pořádané odbornou společností Gratia futurum 913. Akce se konala v prostorách restaurace "Na Spilce" Plzeňského pivovaru pod záštitou náměstkyně primátora pro školství a sociální věcí města Plzně paní Bc. Evy Herinkové, která společně s Ing. Vladimírem Chuchlerem, ředitelem MÚSS Plzeň, celou konferenci zahájila.

Konference se zúčastnilo 150 zástupců domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem z celé České republiky. Mezi hlavními hosty, kteří na konferenci vystoupili, byli představitelé odborné společnosti Gratia futurum 913, aby účastníky seznámili s aktuálními novinkami z prostředí pobytových sociálních služeb. 

Ing Radek Žádník
Ing Radek Žádník
Jana Hnyková
Jana Hnyková
Ing. Petr Boťanský
Ing. Petr Boťanský

V rámci hlavního dopoledního programu hovořil Mgr. Petr Jirásek o legislativních změnách týkající se PZSS, poté společně s JUDr. Petrem Haluzou o úhradové vyhlášce v kontextu nálezů Ústavního soudu ČR a Ing. Petr Boťanský promluvil o podmínkách v úhradových dodatcích jednotlivých pojišťoven na rok 2018. Ing. Radek Žádník pak představil výsledky jednání Gratia futurum 913 s pojišťovnami, porovnal podmínky úhrad z období 2016-2018 a představil strategii GF 913 pro další roky.

Mgr. Petr Jirásek
Mgr. Petr Jirásek
Bc. Eva Herinková a Ing. Vladimír Chuchler
Bc. Eva Herinková a Ing. Vladimír Chuchler

V dalším programu konference hosté slyšeli také přednášku na téma diskriminace "nesíťových" poskytovatelů sociálních služeb a MUDr. Libor Svět vysvětlil, jak postupovat v případě vypořádání předběžných úhrad za rok 2017. Své zkušenosti CHČR s vyúčtováním pobytových služeb za rok 2016 sdílela Bc. Ludmila Kučerová, DiS. a mluvilo se také o změnách zákona o nelékařských zdravotnických povoláních a jejím dopadu na PZSS.

Bc Eva Herinková
Bc Eva Herinková
Bc. Ludmila Kučerová, DiS
Bc. Ludmila Kučerová, DiS

Nechybělo ani téma revizní činnosti ZP a zveřejňování zvláštních smluv a legislativní změny účinné od 1. ledna 2018. V závěru konference se vystupující věnovali tématu příplatků za směnný provoz a moderované diskusi. 

MUDr. Libor Svět
MUDr. Libor Svět

V pátek 26. ledna 2018 se pak uskuteční ještě dopolední jednání společníků GF 913. Pro zájemce bude navíc po práci připravena zábava v podobě prohlídky Plzeňského pivovaru. 

Pořadatelem konference byl Městský ústav sociálních služeb Plzeň a společnost Gratia futurum 913.