Navýšení příplatku za směnnost sester v nepřetržitém provozu příjmy od zdravotních pojišťoven v roce 2018 nepokryjí.

26.11.2017

S účinností ode dne 1.1.2018 dojde ke změně vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (dále jen "seznam zdravotních výkonů")[1].

Dopad novely seznamu zdravotních výkonů do odbornosti 913 spočívá v navýšení bodové hodnoty bonifikačních výkonů 06645 a 06649, tj. za práci v době od 22:00 do 6:00 hod. a v době pracovního volna nebo pracovního klidu, a to ze současných 16 bodů na 21 bodů.

Smyslem této změny má být pokrytí vládou přislíbeného navýšení zvláštního příplatku k platu nebo navýšení mzdy za práce zdravotních sester vykonávané střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu o částku 2.000 Kč z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Z výpočtů provedených odbornou společností Gratia futurum 913 však vyplývá, že zvýšení bodového ohodnocení bonifikačních výkonů pokryje slíbené navýšení pouze v částce cca 600 Kč, což představuje cca 22% objemu finančních prostředků potřebného na pokrytí navýšení zvláštního příplatku nebo mzdy, vč. zákonných odvodů.

Nedostatečné navýšení bodového ohodnocení bonifikačních výkonů ostatně namítalo též Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen "MPSV"). MPSV v rámci vnějšího připomínkového řízení k novele seznamu zdravotních výkonů vzneslo zásadní připomínku, dle které přijatým opatřením nebude možné realizovat příslib navýšení příplatku k platu nebo navýšení mzdy za práci zdravotních sester ve třísměnném nebo nepřetržitém provozu o 2.000 Kč.

Budou-li tedy zdravotní sestry v příštím roce apelovat na své zaměstnavatele k naplnění slibu daného vládou, obdrží zaměstnavatel z veřejného zdravotního pojištění na navýšení příplatku k platu nebo navýšení mzdy za práci ve třísměnném nebo nepřetržitém provozu pouze částku cca 600 Kč a zbylou část do přislíbeného navýšení, tj. částku ve výši cca 2.080 Kč, vč. zákonných odvodů, bude muset uhradit z vlastních prostředků.


[1] vyhláška č. 354/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů