Jak dál v odbornosti 913 po prosincovém nálezu Ústavního soudu.

21.12.2016

V návaznosti na rozhodnutí Ústavního soudu ČR, sp. zn. Pl. ÚS 19/16 ze dne 13.12.2016, kterým byla zrušena část vyhlášky č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016, a to konkrétně ve vztahu k odbornosti 913, doporučuje odborná společnost Gratia futurum 913 následující postupy:

  • Pobytové zařízení sociálních služeb, které má pro rok 2016 uzavřen úhradový dodatek ke zvláštní smlouvě

V případě, že pobytové zařízení sociálních služeb uzavřelo se zdravotní pojišťovnou pro rok 2016 úhradový dodatek ke zvláštní smlouvě, budou úhrady probíhat způsobem sjednaným v tomto úhradovém dodatku.


  • Pobytové zařízení sociálních služeb, které neuzavřelo se zdravotní pojišťovnou pro rok 2016 úhradový dodatek ke zvláštní smlouvě

Pokud pobytové zařízení sociálních služeb se zdravotní pojišťovnou pro rok 2016 neuzavřelo úhradový dodatek ke zvláštní smlouvě, doporučuje společnost GF 913 obrátit se na příslušnou zdravotní pojišťovnu s požadavkem na úhradu poskytnutých zdravotních služeb pojištěncům takové zdravotní pojišťovny v roce 2016, a to výkonovým způsobem (tj. dle seznamu zdravotních výkonů) s hodnotou bodu ve výši 1,02 Kč/bod.

Odborná společnost Gratia futurum 913 připravila pro své členy vzorovou výzvu zdravotní pojišťovně, která bude členům zaslána na jejich kontaktní e-mail.

  • Úhrady pro rok 2017

Odborná společnost GF 913 bude usilovat o jednání s Ministerstvem zdravotnictví ČR o způsobu a podmínkách úhrad pro rok 2017 a o této skutečnosti bude své členy informovat.